ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2763-2600 ต่อ 2704,2752 โทรสาร 0-2763-2754
E-Mail: research@tni.ac.th