การให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

เมื่อ ช่วงบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มาให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร   โดยสินค้าหลักที่ชุมชนต้องการพัฒนาคือ เหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์ ซึ่งทางชุมชนอยากพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์