การจัดอบรมเรื่องการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์เบื้องต้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์เบื้องต้น” ณ ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร