คณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมทำสบู่แฟนซี สำหรับชุมชนแหลมทองพัฒนา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำสบู่แฟนซี สำหรับชุมชนแหลมทองพัฒนา” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนแหลมทองพัฒนา